menu
 
MEGAMAN®

    MEGAMAN® Kwaliteits Garantie Voorwaarden

     

    LED Armaturen en LED lampen met MKG garantie , MKG garandeert de gespecificeerde branduren, de garantieperiode is beperkt tot 5 jaar voor LED lichtbronnen met 25.000 en meer 30-50.000 gegarandeerde branduren en 3 jaar voor LED lichtbronnen met 15.000 gegarandeerde branduren, na correcte installatie met in acht nemen van de product specificaties, accu service interval en installatie voorschriften.

    Om een beroep te doen op MEGAMAN® Garantie en Kwalitiets Garantie moet het MEGAMAN® product direct na aanschaf geregistreerd zijn d.m.v. een online registratie.

    Verzoeken tot honorering van de MKG kunnen alleen via de MEGAMAN® website worden gedaan, waarop automatische afhandeling volgt. Het niet opvolgen van de gebruiksinstructies en vormen van molest vallen niet onder MKG garantie. Het verzenden van de te beoordelen producten moet altijd voldoende gefrankeerd  in een verzendwaardige verpakking en geschiedt voor rekening en risico van de verzender.

    MEGAMAN® zal tot beoordeling van de ontvangen producten overgaan waarbij ook de hoeveelheid branduren zullen worden geanalyseerd dit alles conform IEC 60969 waarin de hoeveelheid branduren (1000) per gebruiksjaar is vast gelegd, een verhoogde hoeveelheid branduren zal de garantie in jaren kunnen beperken.

    De verzamelde gebruikersdata verkregen bij de beoordeling van de megaman producten zullen eigendom van megaman blijven. De uitkomst van de MKG zal door middel van mail worden gecommuniceerd. Om privacy redenen is een MKG nummer uniek en kan de online activering alleen geschieden door middel van het eenmalig verstrekte unieke MKG nummer, het is niet mogelijk om de database op een andere manier te benaderen. 

    MEGAMAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige gevolschade of installatiekosten ook als deze verband houden met een MKG garantie, de garantie beperkt zich uitsluitend tot het geleverde product en met handhaving van onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.