menu

Energie Investeringsaftrek

Op deze MEGAMAN Verlichtings artikelen is de Energie Investerings Aftrek van toepassing voor retrofit en nieuwe installatie.

EIA is van toepassing op de LED Lichtbron , het LED Armatuur met geïntegreerde Lichtbron of het Armatuur waarin de LED lichtbron wordt gemonteerd en geldt zowel voor de aanschaf als de gehele installatie kosten ( de voortbrengings kosten) voor verlichting in of bij bedrijfsgebouwen en in retail omgeving ten behoeve van schapverlichting, product presentatie en algemene verlichting.

Voorwaarden

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 58 % extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Bekijk de Energielijst     +

Voorwaarden en maatstaven voor EIA kunnen van overheidswege gewijzigd worden, raadpleeg altijd laatste stand van zaken , aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

bron: www.belastingdienst.nl

Alle Energie Investeringsaftrek producten tonen >