menu
 
MEGAMAN®
    Draadloos besparen met MEGAMAN® Infinite; de ultieme gids voor het maximaliseren van energiebesparing met MEGAMAN® Infinite
     Terug

    Sinds de oorlog in de Oekraïne heeft iedereen begrepen dat we uitermate kwetsbaar zijn vanwege de kosten voor onze energievoorziening. Er is maar één remedie om die kwetsbaarheid te verkleinen, namelijk gewoon geen energie meer verbruiken! Natuurlijk, nul kan niet, maar Megaman zorgt met zijn programma LED verlichtingsarmaturen, LED-lampen én het MEGAMAN Infinite® lichtmanagement systeem ervoor dat besparingen tot 77,5% geen uitzonderingen meer zijn! Lees hier hoe.

    Energiebesparende producten worden niet meer alleen meer aangeschaft als de terugverdientijd kort genoeg is, maar ook om CO2 reductie te realiseren en aan wetgeving te voldoen. Hierdoor komen lichtmanagement systemen zoals het MEGAMAN Infinite® in beeld als buitengewoon reële optie. Het installeren van LED verlichtingsarmaturen is bovendien een vanzelfsprekendheid geworden. Kantoren bijvoorbeeld, kunnen eenvoudig Energielabel C verkrijgen door LED verlichting te monteren.

    Schematische voorstelling

    Afbeelding 1. Schematische voorstelling van het Megaman Infinite® gaas-netwerk.

    Het MEGAMAN Infinite® lichtmanagement systeem is een tweede besparingstechniek die bovenop de LED verlichting komt. Het is een draadloze technologie gebaseerd op low energy Bluetooth. Alle componenten van het systeem zijn met elkaar verbonden via het low energy Bluetooth signaal en vormt een gaas (“mesh”).

    Dit gaas-principe zorgt ervoor dat het systeem net zo stabiel zal functioneren als bedrade systemen, omdat het bluetooth signaal elke component kan bereiken via meerdere andere componenten. Dus als een bepaalde route geblokkeerd zou zijn om wat voor reden dan ook, dan komt het signaal alsnog aan via een andere component.

    Omdat commando’s altijd hun weg zullen vinden, zal het systeem robuust functioneren. De instellingen voor de componenten worden in diezelfde componenten opgeslagen. Het voordeel daarvan is dat er geen permanente verbinding moet zijn met een centrale of app. Het systeem kan overal ingezet worden en de bediening door de gebruikers is met Infinite wandschakelaars hetzelfde als men gewend is en wordt als vanzelfsprekend geaccepteerd.

    Daarnaast is het MEGAMAN Infinite® systeem niet gekoppeld aan het wifi van de gebruiker, waardoor het eenvoudig in te stellen is. Mocht toegang van buitenaf gewenst zijn, dan kan dit gerealiseerd worden met de Infinite Gateway.

    Met het MEGAMAN Infinite® systeem is automatisering mogelijk die grote besparingen kan realiseren door daglichtafhankelijke regelingen en het schakelen/dimmen van verlichting afhankelijk van de aanwezigheid van personen.

    Voorbeeld effect v.d. daglichtregeling

    Afbeelding 2. Voorbeeld effect v.d. daglichtregeling ( 21 maart – 18h00 in Amsterdam; gevel op het zuiden)

    De vraag is dan wanneer dit systeem rendabel is. Eigenlijk zou elke ruimte individueel doorgerekend moeten worden. Bij kleine gebouwen met weinig ruimten kan dat, maar bij grote gebouwen met veel verschillende ruimtefuncties en dus verlichtingseisen, is dat ondoenlijk. Het meest ideaal is het om op basis van de ruimtefunctie en bijbehorende verlichtingseis te bepalen of het zinvol is. Hiervoor moet een criterium ontwikkelt worden.

    Het besparen op energiekosten van verlichting kan door een verlaging van het geïnstalleerd vermogen en/of de branduren. Veel besparen is mogelijk bij een hoog geïnstalleerd vermogen en veel nutteloze branduren. Ruimten met grote oppervlakten betekenen veel vermogen en lijken aantrekkelijk om te besparen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Als het omgerekend wordt naar een verbruik per vierkante meter kan het er opeens heel anders uitzien. Om een degelijk beslis-criterium te hebben gaan we uit van de gegevens in tabel 1 en 2.

    Gebruiksfunctie

    Min

    Max

    Gem

    Bijeenkomst functie - Restaurants

    2500

    2600

    2550

    Gezondheidszorg functie - Aan bed gebonden patiënten (klinisch)

    5000

    5500

    5250

    Gezondheidszorg functie - Overige gezondheidszorg (niet klinisch)

    2500

    2500

    2500

    Industrie functie - Bedrijfsmatig werken

    2400

    4000

    3200

    Industrie functie - Agrarische sector (veehouderij)

    6000

    6000

    6000

    Industrie functie - Bedrijfshallen

    2400

    2500

    2450

    Kantoor functie - Kantoor

    2500

    2500

    2500

    Logies functie - Logiesgebouw

    5000

    5000

    5000

    Onderwijs functie - Onderwijs

    1900

    2800

    2350

    Sport functie - Sportaccomodaties

    2500

    4000

    3250

    Winkel functie - Detailhandel

    3100

    5000

    4050

    Stallingen van motorvoertuigen - Parkeergarages - continu bedrijf,

    8760

    8760

    8760

    Buitenverlichting - Terrein, beveiliging, openbare verlichting

    4000

    4000

    4000

    Buitenverlichting  - Decoratieve gebouwaanlichting

    2000

    2000

    2000

    Noodverlichtingspictogrammen - Continu bedrijf

    8760

    8760

    8760

    Bijeenkomst functie - Kinderopvang

    2500

    2500

    2500

    Bijeenkomst functie - Algemeen

    2500

    2500

    2500

    Celfunctie - Penitentiare inrichting

    5000

    5000

    5000

    Woongebouwen - Algemene verlichting woongebouwen

    3500

    3500

    3500

    Tabel 1. Nominaal aantal branduren per gebruiksfunctie
    Bron: https://ect.isso.nl/verlichting/branduren-verlichting-per-gebruiksfunctie

     

    Om het besparingspotentieel te bepalen gaan we uit van de volgende kengetallen:

    Maatregel

    Min

    Max

    Gem

    Saneren van de lichtinstallatie naar LED

    30%

    80%

    55%

    Daglichtafhankelijke regeling van de verlichting

    25%

    40%

    30%

    Verlichting schakelen afhankelijk van aanwezigheid/beweging

    10%

    30%

    20%

    Daglichtafhankeling + aanwezigheid/beweging

    40%

    60%

    50%

    Voorgenoemde regelingen beheren met lichtmanagement

    60%

    60%

    60%

     

    Tabel 2. Nominale besparingspercentages.
    Bron: ISSO publicatie 90 – Energie efficiënte verlichting – ISBN 978-90-5044-298-5.

     

    Op basis van deze gegevens is onderstaande tabel gemaakt. Daarmee kan dan een eerste inschatting gemaakt worden. Onthoudt daarbij dat de verlichtingssterkte, de vormfactor van de ruimte en het aantal branduren per jaar de belangrijkste factoren zijn. In specifieke gevallen kan het sterk afwijken van de hier opgegeven waarden. Er is gerekend met erfenis-technologie armaturen die een elektronisch voorschakelapparaat hebben.

    Representatief model ruimtefunctie

    Em vlgs EN12464

    Vermogen/m2

    met EVSA

    Typisch aantal branduren

    Typisch verbruik

    Tochtsluis

    100 lux

    8,3 W/m2

    2.500 uur

    20,8 kWh/m2/jaar

    Entree

    100 lux

    4,4 W/m2

    2.500 uur

    11,0 kWh/m2/jaar

    Receptie met wachtruimte

    300 lux

    13,3 W/m2

    2.500 uur

    33,3 kWh/m2/jaar

    Garderobe

    200 lux

    6,0 W/m2

    2.500 uur

    15,0 kWh/m2/jaar

    Gangen

    100 lux

    8,6 W/m2

    2.500 uur

    21,5 kWh/m2/jaar

    Traphuizen

    100 lux

    20,2 W/m2

    2.500 uur

    50,5 kWh/m2/jaar

    WC

    100 lux

    11,6 W/m2

    1.500 uur

    17,4 kWh/m2/jaar

    Toilet met voorruime

    100/200 lux

    17,4 W/m2

    1.500 uur

    26,1 kWh/m2/jaar

    Kleedkamer met douches

    200 lux

    6,0 W/m2

    2.500 uur

    15,0 kWh/m2/jaar

    Kantoor

    500 lux

    14,8 W/m2

    2.500 uur

    37,0 kWh/m2/jaar

    Vergaderruimte/zaal

    500 lux

    14,8 W/m2

    2.500 uur

    37,0 kWh/m2/jaar

    Laboratorium

    750 lux

    23,0 W/m2

    3.200 uur

    73,7 kWh/m2/jaar

    Archief/kopieerruimte

    300 lux

    6,0 W/m2

    2.500 uur

    15,0 kWh/m2/jaar

    Werkkasten

    100 lux

    9,5 W/m2

    1.500 uur

    14,3 kWh/m2/jaar

    Berging

    100 lux

    6,5 W/m2

    1.500 uur

    9,8 kWh/m2/jaar

    Pantry

    300 lux

    14,4 W/m2

    2.500 uur

    36,0 kWh/m2/jaar

    Kantine

    200 lux

    8,2W/m2

    2.500 uur

    20,5 kWh/m2/jaar

    Productiehal

    300 lux

    8,9 W/m2

    3.200 uur

    28,5 kWh/m2/jaar

    Productiehal – precisie

    500 lux

    15,6 W/m2

    3.200 uur

    49,9 kWh/m2/jaar

    S. magazijn - Gangpad

    150 lux

    26,7 W/m2

    4.000 uur

    106,8 kWh/m2/jaar

    Stellingmagazijn – totaal

    150/300 lux

    12,4 W/m2

    4.000 uur

    49,6 kWh/m2/jaar

     

     

     

     

     

    Algemeen gemiddelde

    -

    12,4W/m2

    2.552 uur

    31,6 kWh/m2/jaar

    Tabel 3. Typisch verbruik per ruimtefunctie

     

    Het aantal W/m2 is bepaald aan de hand van lichtberekeningen, waarbij is uitgegaan van de NEN EN 12464-1:2021. Zeker, de vroegere NEN 1890 bepaalde in kantoren 400 lux, maar als de verlichting wordt vernieuwd, gaan we er ook vanuit dat die opgewaardeerd zal worden naar de huidige inzichten. Immers, de NEN1890 is al sinds 2011 niet meer van toepassing. Wie haalt er de NEN 1890 nu bij? Nou, het gaat in veruit de meeste gevallen om bestaande verlichting te saneren en wij (Megaman Nederland) zijn die 400 lux nog wel eens tegengekomen. Bij een stellingen magazijn is onderscheid gemaakt tussen een gangpad en het totale magazijn. Bij een gangpad is uitgegaan van het feit dat er 1 specifieke rij armaturen is opgehangen voor het verlichten van dat ene gangpad en dus wordt de oppervlakte van ene gangpad gedeeld door het totale vermogen van die ene lichtlijn die dat ene gangpad verlicht. Maar bij het totale magazijn wordt ook de totale oppervlakte meegenomen, dus de oppervlakte onder de stellingen, de transportzone, laad -en los perrons, enz. Vandaar dat het verbruik in het totale magazijn lager is dan in een enkel gangpad.

    Criterium

    Alle ruimtetypen boven 30 kWh/m2/jaar zijn geschikt voor het toepassen van het Infinite systeem. In tabel 3 zijn die ruimten gemarkeerd met vet gemaakte tekst. Het betekent dat een receptie met wachtruimte, traphuizen, kantoren en soortgelijke ruimten, vergaderruimten -en zalen, pantry’s, laboratoria, magazijnen en productiehallen met een hoog lichtniveau per definitie in aanmerking komen voor het MEGAMAN Infinite® lichtmanagement systeem.

    Omdat kantoorruimten een groot deel uitmaken van gebouwen nemen we die als voorbeeld om te bepalen of het criterium klopt. We hebben de volgende gegevens:

    • Bestaand verbruik tenminste : 30 kWh/m2/jaar
    • Actueel kWh-tarief : € 0,30/kWh
    • Nominaal besparingspotentieel LED : 55%
    • Nominaal besparingspotentieel MEGAMAN Infinite® : 50%
    • Gecombineerde nominale besparing LED armaturen en MEGAMAN Infinite® : 77,5%

    Op basis van bovenstaande gegevens kan worden bepaald wat de besparing is voor gegeven kantoor oppervlak. Uitgangspunt is een standaard kantoor van 3m60 x 5m40 x 2m70 voorzien van 2 x 2 stuks inleg armatuur 30x120cm met 2xT8 36W én dat die zijn uitgerust met een elektronisch voorschakelapparaat (EVSA). Daardoor daalt het buisvermogen naar 32W en zal het EVSA zelf 4Watt opnemen. Het systeem vermogen is dan 36W per buis en dus 72W per armatuur. Dan is het werkelijk opgenomen vermogen 4 x 72W = 288W of wel 0,29kW. Het kantoor heeft een oppervlakte van 19,44 m2. Een kantoor heeft 2.500 branduren per jaar (zie tabel 1). Dan vertaald zich dat in 0,29 x 2500 = 725kWh/jaar. Deel dat door de oppervlakte en het werkelijk verbruik is 37 kWh/m2/jaar. Dan komen we tot onderstaande tabel:

    Besparingen bij een standaard kantoor van 3m60 x 5m40 x 2m70

    Tabel 4. Besparingen bij een kantoor van 3m60 x 5m40 x 2m70 o.b.v. de nominale besparingspercentages.

    Dit standaard kantoor wordt gesaneerd met de volgende producten (prijspeil mei 2023):

    • 4 stuks Megaman Berto MM11781 LED-paneel met Infinite® driver á € 134,70 per stuk, ex BTW
    • 1 stuks Megaman Infinite® daglicht -en bewegingsdectector á € 119,85 per stuk, ex. BTW
    • 1 stuks Megaman Infinite® wandbedienpunt á € 54,85 per stuk, ex. BTW
    • Totaal investering € 713,50 ex. BTW

    De totale besparing bij een bestaand verbruik van 37 kWh/m2/jaar is € 183,15 per jaar bedraagt. De eenvoudige terugverdientijd is dan 3,9 jaar (3 jaar en 11 maanden). Conclusie: klopt, dus uitvoeren! Omdat de berekeningen zijn gebaseerd op de nominale besparingen, kunnen er natuurlijk verschillen bestaan met de werkelijke situatie. Maar dat is logisch als er met nominale waarden wordt gewerkt en het ging er per slot om een werkmethode te vinden die betrouwbaar genoeg is om grote projecten te beoordelen in een redelijk tijdsbestek.

    Voor een actueel overzicht van de beschikbare producten binnen het MEGAMAN Infinite® lichtmanagement systeem klik hier.

    Deel dit artikel
    6 minuten lezen   17 mei 2023